Sunday, April 04, 2010

Hi everyone,

This blog is no longer active. Please visit http://www.klargodut.com instead.

Cheers, Emil

Sunday, July 09, 2006

Pocket Sudoku on Japanese site (again)

The mighty Japanese, who discovered my Sudoku game some time ago, just got interested in the latest version, and wrote a blog entry here:

http://notavailable.seesaa.net/article/20524882.html

I've got no idea whatsoever what's written in the blog entry, but the last sentence speaks of positiveness:

Very good job, Emil!!

technorati tags:, , ,

Blogged with Flock

Monday, June 26, 2006

Pocket Sudoku 0.8 released!

Pocket Sudoku 0.8 has finally been released!

Pocket Sudoku is the definite sudoku application for Pocket PC (Windows Mobile). It can currently generate sudoku puzzles using five different difficuties, solve any valid puzzle, show pencil marks, hint you when you've got stuck, and much more...

Some of the updates in 0.8:

  • Hints - Get help when you've got stuck
  • ClearType detection - No more problems with dirty graphics
  • Toolbar - The user interface has been revamped and is now more appealing. The undo, redo and hint features are available from the toolbar
  • Harder levels - Bugfixes, don't you just love 'em?! One of the bugs that have been fixed makes the hard and very hard levels even harder! The application can now solve harder puzzles as well.

Get it from http://pocketsudoku.sf.net


technorati tags:, , ,

Blogged with Flock

Sunday, June 25, 2006

Closing up...

Tests have been completed, bugs have been fixed, and a lot of newly generated Sudoku games have met their superior today.

Tomorrow will be an even bigger day. Pocket Sudoku 0.8 will be released for the public, and the Pocket Sudoku website will be revamped. Stay tuned... http://pocketsudoku.sf.net

technorati tags:, ,

Blogged with Flock

Monday, June 19, 2006

Pocket Sudoku version 0.8 is coming up!

Stay tuned at http://pocketsudoku.sf.net, because a new version of Pocket Sudoku will be released soon!

Upcoming new features:

  • Hints - Get help when you've got stuck
  • ClearType detection - No more problems with dirty graphics
  • Toolbar - The user interface is now more appealing and undo, redo and hint are available from the toolbar
  • Harder levels - One of the bugs that have been fixed makes the hard and very hard levels even harder! The application can now solve harder puzzles as well.
If you are missing some feature here: hurry and tell me, because otherwise you will have to wait for version 0.9.

Blogged with Flock

Thursday, June 08, 2006

Rädda Försvarsmusiken!

Hoppas också att ni har uppdaterat er i debatten om den nedskärning inom FÖMUSC (försvarsmusikcentrum) som kan komma att äga rum inom ett år eller så.

FömusC har i dagsläget en årlig budget på ca 70 miljoner för att finansiera sin verksamhet. De nya direktiven säger att FömusC måste spara in 25-30 miljoner vilket kommer att resultera i att någon/några kårer måste läggas ned. Det är naturligtvis inte acceptabelt för oss som har upplevt allt positivt som FömusC kan erbjuda. Att det hela tycks bero på en felbudgetering är inte heller någon tröst.

Förslaget är att både AMK (Arméns Musikkår) och MMK (Marinens Musikkår) läggs ned!

En namnlista som kommer att lämnas till regeringen är startad, det tar inte ens en minut att bidra till att hjälpa till och rädda Svensk blåsmusiks två största/kändaste orkestrar.

http://www.brass-spec.se/amk/

PS. Sprid detta vidare till så många som möjligt.

Monday, June 05, 2006

Sweden - The Pirate Stronghold

I just recently found a wonderful drawing of how Sweden must look like to foreigners, after last week. Maybe time to change to a new background image?

http://www.student.bth.se/~miga03/sweden2006.png
The truth is out there...